Çevre Denetimi

ÇEVRE VE ENERJİ DENETİMLERİ

 • Çevre Boşluk (GAP) Analizi
 • Çevre Bağımsız Denetimleri
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Bağımsız İç Denetimleri
 • Çevre Yasal Mevzuat Uygunluk Denetimleri
 • Yüklenici/ Tedarikçi / Taşeron Çevre Performans İzleme Denetimleri
 • Uluslararası Standartlara Uygunluk Denetimleri
 • Çevre Yönetiminde Organizasyonel Farkındalık Denetimleri
 • Çevre Uygulamalarında Çalışan Farkındalık Denetimleri
 • Enerji Yönetimi Uygulamaları Denetimi
 • Enerji Etütleri
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Bağımsız İç Denetimleri