Kurumsal Wellbeing Danışmanlığı

Bugün tüm dünyada pek çok organizasyon tarafından kritik bir kavram olarak görülmeye başlanan “wellbeing”, iş dünyasının geleceğinde ve sağlık güvenlik yönetiminde kritik bir rol oynamaktadır.

Kavram olarak wellbeing  iyilik, mutluluk, sağlık anlamına gelir  ve  bütünsel sağlığa odaklanır. Wellbeing ile çalışanların fiziksel güçlerinin artırmasına yardımcı olan programların yanı sıra çalışanların stres yönetimine  yardımcı olan, çalışan bağlılığını ve  mutluluğunu arttıran uygulamalar geliştirilmektedir.

Ülke, bölge, lokasyon fark etmiyor. iş yerlerinde gerçekleşen kazalar ve ramak kalalar incelendiğinde ilk sırada büyük bir farkla “güvensiz davranışlar” yer alıyor. Peki bu güvensiz davranışların altında yatan nedenler nelerdir? Demografik yapı ve güvenlik kültürü davranışları şekillendiren ve yön veren önemli iki kavramdır. Demografik yapıda toplum, yaş, cinsiyet, üreme, bağımlılık, eğitim,  kazalar ve afetler önemli rol oynamaktadır.

Her ülkenin bir kültürü, yapısı, değerleri, algıları farklı olduğu gibi şirketlerin de kendine özgü bir yapısı, kültürel olgunluğu ve değerleri vardır. Bu nedenle ülkelere ve şirketlere göre wellbeing uygulamaları özel olarak şekillendirilmeli ve yönetilmelidir.

Organizasyonel wellbeing kadar bireysel wellbeing ve çaba da önemlidir. Bu nedenle kurumların bu konuda çalışanlara ilham vermesi, çalışanları tüm süreçlere aktif olarak dahil etmesi ve çalışanlarda farkındalık yaratması önemlidir.

Daha sağlıklı, mutlu, huzurlu çalışma ortamı için Wellbeing Danışmanlık Projelerimiz ve Eğitim Modüllerimiz ile tanışın.

  • Sağlık ve Güvenlikte “Well being” Eğitimi ve Uygulama Atölyesi
  • Uluslararası Wellbeing  Uygulamaları ve standartlara entegrasyonu
  • Well being “GAP (boşluk)” analizi ve proje modelleme atölyesi
  • Çalışan Sağlık ve Güvenlik İhtiyaç ve beklenti analizi
  • Psikososyal Risk Değerlendirmesi
  • Psikososyal Ergonomi
  • Kurumsal wellbeing politikası ve yönetim programları hazırlama danışmanlığı