Organizasyonel Dayanıklılık ve İş Sürekliliği

 •  Eğer beklenmedik iş kesintileri ve krizleri size göre değilse yapacağınız en iyi şey ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı'nı uygulamak olacaktır.
 •  Olası acil durumlarda ve krizlerde “Organizasyonel Dayanaklılık ve İş Sürekliliği” de oldukça önemli.
 •  Organizasyonel Dayanıklılık ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi olan şirketler bu süreci daha hızlı ve az hasarla atlatıyor.

 Nedir organizasyonel dayanıklılık?

 Dayanıklı bir kuruluş, yalnızca uzun vadede hayatta kalmayı başarabilmek değil, aynı zamanda zorlu süreçlerde ve krizlerde de planları ve stratejileri ile yoluna devam edendir.

 Bunun için de hazır olmak ve proaktif yaklaşabilmek oldukça önem arz etmektedir.

 Bunun için organizasyonların aşağıdaki standartları bütünsel değerlendirmesi ve uygulamaya alması çok ciddi bir risk-fırsat yönetimini de beraberinde getirecektir.

 

 • Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Standardı(ISO 22301)
 • Organizasyonel Dayanıklılık (BS 65000)
 • Organizasyonel Yönetim (BS 13500)
 • Bilgi Güvenliği (ISO/IEC 27001)
 • Güvenlik ve Dayanıklılık - Organizasyonel Dayanıklılık (ISO 22136)
 • Risk Yönetimi (ISO 31000)
 • Tedarik Zinciri Risk Yönetimi (PAS 7000)
 • Çevresel Yönetim (ISO 14001)
 • Kalite Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti (ISO 9001) 

 

Kurumların etkin bir şekilde yönetmesi gereken süreçlerden bir tanesi de iş sürekliliğidir. İş sürekliliği; "bir organizasyonun ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir". Bir başka deyişle, büyük ya da küçük tüm işletmelerin işlerinin aksamasına neden olan kesintilere, krizlere, acil durumlara karşılık vermesini sağlayacak etkinliklerin tümüdür.

  

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi'nin organizasyonunuza ve çalışanlarınıza katkıları nelerdir?

 

Mevcut ve gelecekteki tehditleri-krizleri belirlemenizi sağlar ve bunları doğru yönetmeniz konusunda katkı sağlar.

 • Kuruluşun saygınlığını, markalarını ve itibarını korur.
 • Krizlerin, Acil durumların ve olayların etkisini minimize eder, kontrol altında tutmanızı sağlar
 • Yaşanan olaylar karşısında kesinti süresinin azaltılması ve kurtarma zamanının iyileştirilmesini sağlar.
 • Kriz zamanlarında kritik fonksiyonların her zaman çalışmasını temin eder.
 • Sürekliliğinin sağlanması ile günümüz rekabet ortamında avantaj sağlar.
 • Tedarikçilerin, müşterilerin, pay sahiplerinin, çalışanların gereksinimleri risk değerlendirilmesi yolu ile yerine getirilir.
 • İlgili tüm taraflar için (kuruluşun kendisini ve ilişkide olduğu diğer kuruluşlar, kamu kurumları, yerel yetkililer, müşteriler, çalışanlar, çalışan aileleri, yerel halk) dokümante edilmiş ve hazırlıklı bir acil durum hizmeti sağlanır.
 • Kuruluşun tedarik zinciri güvenli hale gelir.
 • Çalışan bağlılığı ve güven duygusu artar.