MET HSE & WELLBEING CENTER EĞİTİM MODÜLLERİ

EĞİTİM KODU

LİDERLİK / KÜLTÜREL DEĞİŞİM VE GELİŞİM EĞİTİMLERİ

MET-Leader-001

Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarına bakıldığında çalışana ve iş yerine karşı önemli sorumlulukları olduğu görülmektedir. Bu nedenle yöneticiler iş sağlığı ve güvenliği kültürüne sahip, güvenlik anlayışına hakim bir kişilik olmalıdır. Bir yönetici liderlik vasıflarına sahipse, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği prensiplerinin benimsenmesinde olumlu etki oluşturur, önce insan sağlığı ve iş güvenliği yaklaşımıyla çalışana güven hissi kazandırır, mevzuatta belirtilen önleyici ve iyileştirici faaliyetlerin uygulanması, aktif çalışan katılımıyla birlikte iş sağlığı ve güvenliğinin sistematik bir şekilde yönetilmesi kolaylaşır.

Kurumların Genel Müdür, CEO, Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi, Proje Yöneticisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Çevre ve İnsan Kaynakları Direktörleri gibi üst düzey yöneticileriyle gerçekleştirdiğimiz Yöneticiler İçin İş Güvenliği - Liderlik Eğitimi Modüllerimiz ile tanışın.

 • Yöneticiler İçin İş Güvenliği - Liderlik Eğitimi ve Uygulama Atölyesi
 • İSG Yasal Mevzuat
 • Yöneticilerin Yükümlülükleri
 • Performans Ölçüm Sistemi
 • Sürekli İyileştirme Prosesi
 • Çalışanların Katılımının Sağlanması
 • Reaktif ve Proaktif Yaklaşım
 • İSG Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
 • İSG Yönetim Sisteminde Liderlik Rolleri

MET-Leader-002

İş Sağlığı ve Güvenliği Liderlik Atölyesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Liderlik Atölyesi ile iş kazalarının azaltılmasında kazaların en yaygın nedeni olarak kabul edilen insan faktörünün etkin bir şekilde yönetilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli olan güvenlik kültürünün güçlendirilmesi ve yöneticilik liderlik rollerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin sadece teknik bir uzmanlık konusu olmadığı; sosyoloji, psikoloji, insan kaynakları, örgütsel davranış ve yönetim-organizasyon gibi birçok farklı disiplinin katkısını gerektirdiği unutulmamalıdır.

Kurumların üst ve orta düzey yöneticileri, tüm çalışanları ve iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin yönetilmesinden sorumlu çalışanlarıyla gerçekleştirdiğimiz Yöneticiler İçin İş Güvenliği - Liderlik Eğitimi Modüllerimiz ile tanışın.

 • İSG Yasal Mevzuat
 • Liderlik
 • Denetimlerde İSG Liderliği
 • Etkili İletişim Prensipleri
 • En İyi Uygulamalar
 • Kurumsal Kültür
 • Güvenlik Liderliği

MET-Leader-003

Sağlık ve Güvenlikte İletişim ve Uygulama Atölyesi

Kurum içi güvenlik iletişimi ortak bir anlayışın oluşturulması ve tüm çalışanların sağlık ve güvenlik konusunda yapılan çalışmalardan haberdar olması için önemlidir. Çift yönlü iletişim çalışmaları ile çalışan katılımı sağlamak mümkündür. Çalışanlar için düzenlenen sağlık ve güvenlik eğitimleri, saha ilanları, uyarı panoları, poster çalışmaları çalışanların sağlık ve güvenlik kültürünü benimsemelerini sağlayacaktır.

Kurumların üst ve orta düzey yöneticileri, tüm çalışanları ve iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin yönetilmesinden sorumlu çalışanlarıyla gerçekleştirdiğimiz Yöneticiler Sağlık ve Güvenlikte İletişim ve Uygulama Atölyesi Eğitimi Modüllerimiz ile tanışın.

 • Sağlık ve Güvenlikte İletişim Eğitimi
 • Sağlık ve Güvenlik Sorumlulukları
 • Kurumsal İletişim
 • Etkili Kurumsal İletişim Süreci
 • Kurum İçi İletişim Fırsatları
 • Raporlama Sistemleri
 • Uygulama Atölyesi

MET-Leader-004

Çevre Liderliği Eğitimi

Çevre liderliği; çevre korumayı, içerik sorumluluğunu, yenilenebilir enerji kullanımını ve şeffaflığı kapsayan yönetimsel bir süreçtir. Bu eğitim kapsamında çevre dostu olmaya yönelik farkındalığın arttırılması, çevre dostu olma noktasında çalışanlara liderlik edilmesi ve çevre dostu tüketimde çalışanların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Kurumların üst ve orta düzey yöneticileri ve iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin yönetilmesinden sorumlu çalışanlarıyla gerçekleştirdiğimiz Çevre Liderliği Eğitimi Modüllerimiz ile tanışın.

 • Çevre Mevzuatı
 • Sürdürülebilirlik
 • Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik
 • Sıfır Atık
 • Liderlerin Çevre Yükümlülükleri
 • Yeşil Bina Dönüşümü
 • İyi Çevre Uygulamaları

MET-Leader-005

Süpervizörler için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Süpervizörler uzmanlık gerektiren ve yüksek riskler içeren çalışmalarda sorumluluk almaktadır. Bu eğitim kapsamında teknik konularda ulusal ve uluslararası mevzuata uyum sağlanması, roller ve sorumlulukların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Tehlike ve riskleri yönetmenizi kolaylaştıracak Süpervizörler için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Modüllerimiz ile tanışın.

 • Yasal Mevzuat
 • Güncel Uluslararası Standartlar
 • Süpervizörlerin Yükümlülükleri
 • İSG Yönetim Sistemi Amaçları
 • Pozitif İSG Kültürü
 • Risk Değerlendirmesi
 • Raporlama Sistemi
 • Kontrol Hiyerarşisi

MET-Leader-006

Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi Eğitimi

Çalışma ortamındaki tehlike ve risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, kontrol önlemlerinin alınması ve izlenmesi aşamalarını kapsayan, risk  değerlendirmesi sürecinin sürdürülebilirliğini amaçlayan, İSG-Ç ve sağlık personeli, üretim ve bakım yöneticileri, mühendisleri ve operatörlerine yönelik Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi Eğitimi Modüllerimiz ile tanışın.

 • Yasal Mevzuat
 • Risk Değerlendirme Aşamaları
 • Risk Değerlendirmesi Metodolojileri
 • Risk Temelli Yaklaşım
 • Süreç Yönetimi
 • Risk Yönetimi Yükümlülükleri

MET-Leader-007

Kaza Araştırma, Kriz Yönetimi ve Kök Neden Analizi Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Proses, Kalite olaylarının sistemsel araştırılması, tekrar meydana gelmemesi için kaynağında önleme mekanizmalarının ve aksiyonların devreye alınması için uzman ekibimiz tarafından bağımsız denetim, danışmanlık ve eğitim projeleri gerçekleştirilmektedir.

 • Kaza Olay Araştırma ve Kök Neden Analizi Danışmanlığı
 • Kaza Olay Araştrma Prosedürleri ve Uygulama Setinin hazırlanması
 • Kuruma Özgü Kaza Veri Analizi, Raporlama ve Maliyet Analizi
 • Kaza Olay Sonrası Veri Toplama ve İletişim Atölyesi
 • Kaza Olay Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi
 • Kaza Olay Araştırma ve Kök Neden Analizi Uygulama Atölyesi
 • İnsan Kaynakları Profesyonelleri için Kaza Olay Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi ve Uygulama Atölyesi
 • Üst Yönetim için Kaza Olay Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi ve Uygulama Atölyesi
 • Kaza Olay Araştırma Ekibi için Olay Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi ve Uygulama Atölyesi
 • Sağlık Profesyonelleri için Kaza Olay Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi ve Uygulama Atölyesi

MET-Leader-008

Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitimi

Eğitim kapsamında çalışanların sergiledikleri güvensiz davranışlarının ve uygunsuzluklarının farkına varmaları ve güvenli davranmaları amaçlanmaktadır. Üst ve orta düzey yöneticiler ve iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin yönetilmesinden sorumlu çalışanlara yönelik Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitimi Modüllerimiz ile tanışın.

 • Temel İSG Kavramları
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlulukları
 • Davranışların Değerlendirilmesi
 • Güvenli Davranışlar

MET-Leader-009

Ergonomi Eğitimi

Ergonomi; insan, makine, çevre sisteminin başarılı bir şekilde çalışması ve üretimin artması için biyolojik bilginin anatomi, fizyoloji ve deneysel psikoloji alanlarında uygulanmasıdır. İş stresini düşürerek iş verimini arttırmayı amaçlamaktadır. Sağlıklı çalışma prensiplerini benimsemek istiyorsanız Çalışma hayatında rol alan tüm çalışanlara yönelik Ergonomi Eğitimi Modüllerimiz ile tanışın.

 • Ergonomiye Giriş ve Temel Kavramlar
 • Ergonomi Çeşitleri
 • Ergonomik (Kişisel, İşle ilgili, Psikolojik) Risk Faktörleri
 • Ergonomik Ofis Düzeni
 • Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları
 • Ofis Egzersizleri

MET-Leader-010

Ergonomi Risk Değerlendirme Eğitimi

Çalışma ortamındaki insan, makine ve çevre etkileşimiyle ortaya çıkan tehlike ve riskleri tanımlamak, önlemleri belirlemek, ergonomik risk faktörlerini etkin bir şekilde yönetmek ve kurum olarak kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına karşı direnç oluşturmak için üst ve alt düzey yöneticiler ve risk değerlendirme ekibinde yer alacak çalışanlara yönelik Ergonomi Risk Değerlendirme Eğitimi Modüllerimiz ile tanışın.

 • Ergonomiye Giriş ve Temel Kavramlar
 • Yasal Mevzuat
 • Ergonomi Kaynaklı Tehlikeler
 • Ergonomik Risk Değerlendirmesi
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

MET-Leader-011

Elle Taşıma Risk Değerlendirme Eğitimi

Basit gibi gözüken, hemen hemen tüm sektörlerde karşımıza çıkan elle taşıma işleri hem sosyal hem de çalışma hayatımızı önemli bir şekilde etkilemektedir. İşgücü kayıplarını önlemek, sağlık giderlerini azaltmak, çalışan verimliliğini arttırmak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak için üst ve alt düzey yöneticiler ve risk değerlendirme ekibinde yer alacak çalışanlara yönelik Elle Taşıma Risk Değerlendirme Eğitimi Modüllerimiz ile tanışın.

 • Yasal Mevzuat
 • İşverenin Yükümlülükleri
 • Elle Taşıma İşlerine Bağlı Meslek Hastalıkları
 • Elle Taşıma İşlerine Bağlı Risk Faktörleri
 • İdeal Taşıma Ağırlıkları
 • Elle Taşıma İşlerinde Risk Değerlendirmesi Yöntemleri
 • Stratejik Çözümler
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

MET-Leader-012

Güvenlik Kültürü ve Farkındalık Eğitimi

Davranışlarınızı gözden geçirmek, güvenlik kültürü ve iş güvenliği kavramlarının önemini anlamak, bakış açınızı değiştirerek farkındalık oluşturmak için kurumdaki üst ve alt düzey yöneticiler, beyaz ve mavi yaka çalışanlarına yönelik Güvenlik Kültürü ve Farkındalık Eğitimi Modüllerimiz ile tanışın.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalığı
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yönetimi
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • Diğer Mevzuatlar
 • İyi Uygulama Örnekleri

MET-Leader-013

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Atölyesi

Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik şartlarının sağlandığı ve korunduğu iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla tanışmak ve güvenlik bakış açınızı doğru uygulamalar ile değiştirmek için kurumdaki üst ve alt düzey yöneticiler, beyaz ve mavi yaka çalışanlarına yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Atölyesi Modüllerimiz ile tanışın.

 • Çalışma Ortamında Aydınlatma
 • Tehlikeli Kimyasal Maddeler
 • Patlayıcı Ortamlarda İş Güvenliği
 • Boya Sektöründe Solvent Kullanımı
 • Endüstriyel Havalandırma
 • Metal İşleme Alışkanlıkları
 • Demiryollarında İş Güvenliği
 • Dar Kesitli Kazalarda İş Güvenliği
 • Yeraltı Madenlerinde Bulunan Zararlı Gazlar
 • Kapalı Alanlardaki Çalışmalar
 • Makine Koruyucuları
 • Kaldırma Araçlarında İş Güvenliği
 • Elektrik – Yüksek Gerilim Çalışmaları

MET-Leader-014

Kurumsal Wellbeing Eğitimi

Çalışanlarınızın bütünsel sağlıklarını korumak, yaşam kalitelerini arttırmak ve işyerinizin mutluluk ve verimlilik misyonlarına değer katmak için kurumdaki üst ve alt düzey yöneticiler, beyaz ve mavi yaka çalışanlarına yönelik Kurumsal Wellbeing Çalışmaları Modüllerimiz ile tanışın.

 • Bütünsel Sağlık
 • Farkındalık, Denge ve Nefes
 • Yaratıcı Liderlik
 • Stres ve Beslenme Yönetimi
 • İyi Uygulama Örnekleri
 • Stratejik Çözümler
 • Kariyer Açısından Temel Gereklilikler
 • Sosyal Hayat Açısından Temel Gereklilikler

MET-Leader-015

Risk Değerlendirme Prensipleri

Çalışma ortamındaki riskleri değerlendirirken göz önünde bulundurmanız gereken risklerden kaçınma, analiz etme , kaynağında mücadele etme, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirme, toplu korunma tedbirlerine öncelik verme gibi basamaklarda yetkinlik kazanmak için üst ve alt düzey yöneticiler, risk değerlendirme ekibinde yer alacak çalışanlara yönelik Risk Değerlendirme Prensipleri Eğitim Modüllerimiz ile tanışın.

 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
 • Risk Yönetiminin Faydaları
 • Risk Yönetiminin Problemleri
 • Risk Yönetim Prosesi
 • Riskleri Öngörme

MET-Leader-016

İş Hukuku ve Yasal Sorumluluklar Eğitimi

İşçi-işveren ilişkisini çevreleyen kurallar ve emredici hukuki düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak, idari konulara yönelik çalışan ve yöneticileri bilgilendirmek için üst ve alt düzey yöneticilere yönelik İş Hukuku ve Yasal Sorumluluklar Eğitimi Modüllerimiz ile tanışın.

 • İş Hukuku Kavramları
 • Bireysel İş Hukuku
 • Toplu İş Hukuku
 • Yasal Mevzuat
 • Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
 • İşverenlerin Yasal Hak ve Sorumlulukları
 • İş Hukukunun Uygulama Alanları
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Hukuksal Süreç

MET-Leader-017

Çalışan Aileleri için Sağlık ve Güvenlik Eğitimi

Güvenlik kültürü sadece çalışma ortamında değil, hayatın her evresinde karşımıza çıkmaktadır. Evde, okulda, sosyal yaşantılarda güvenli davranışlar sergilememizi gerektiren pek çok faaliyet gerçekleştirmekteyiz. Güvenlik kültürünün gelişimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışanların ailelerine yönelik Sağlık ve Güvenlik Eğitimi Modüllerimiz ile tanışın.

 • Sağlığı ve Güvenlik Farkındalığı
 • Hayatımızda Sağlık ve Güvenliğin Yeri
 • Evde Güvenlik Önlemleri
 • İyi Uygulamalar

MET-Leader-018

IK için İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yönetsel Boyutu Eğitimi

İnsan Kaynakları projelerin ihtiyaç duyduğu iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin seçilmesi, çalışanların istihdam edilmesinden önce gerekli eğitimlere ve oryantasyonlara tabi tutulması açısından önem arz etmektedir. Kurumunuzdaki İnsan Kaynakları ve İş Sağlığı ve Güvenliği departmanlarının koordineli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için IK için İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yönetsel Boyutu Eğitimi Modüllerimiz ile tanışın.

 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • İnsan Kaynaklarının Yükümlülükleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliğe İle İlgili Gerekli Eğitimler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlulukları

MET-Leader-019

Çevre Yönetimi Eğitimi

Çevre üzerindeki olumsuz etkilerinizi azaltmak, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkileri dikkate almak ve işletme karlılığınızı sağlamak için üst ve alt düzey  yöneticilere, personellere yönelik Çevre Yönetimi Eğitimi Modüllerimiz ile tanışın.

 • Çevre Yönetimi Kavramları
 • Yasal Mevzuat
 • Çevre Yönetimi Süreci
 • Çevre Politikası
 • Kaynaklar
 • Yetki ve Sorumluluklar
 • Düzenleyici ve Önleyici Faaliyetler
 • İç Tetkik
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi

MET-Leader-020

Sıfır Atık Proje ve Farkındalık Eğitimi

Sanayileşme, hızlı kentleşme ve nüfus artışı sonucu daha fazla atık oluşmaktadır. Bunun sonucunda da doğal kaynaklar tükenmektedir. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri kapsamında atık yönetiminizi sağlamak için üst düzey yöneticileri, kurum çalışanları, çevre yetkilileri ve personellerine yönelik Sıfır Atık Proje ve Farkındalık Eğitimi Modüllerimiz ile tanışın.

 • Sıfır Atık Mevzuatı
 • Yasal Yükümlülükler
 • Tıbbi, Tehlikeli ve Evsel Atıklar
 • Sıfır Atık Kovaları
 • Atıkların Bertaraf Edilmesi
 • Sıfır Atık Yönetimi
 • İyi Uygulamalar

MET-Leader-021

Çevre Boyut Etki Değerlendirme Eğitimi

Çevre boyutlarının belirlenmesi, çevre boyutlarından kaynaklanan potansiyel tehlikelerin tanımlanması, risk analizi ve değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi konularında çevre yönetim sisteminin kurulmasında yer alacak üst ve alt düzey yöneticiler ve diğer çalışanlara yönelik Çevre Boyut Etki Değerlendirme Eğitimi Modüllerimiz ile tanışın.

 • Çevre Boyutları
 • Çevre Boyut Analizi ve Çevre etkilerinin Değerlendirme Yöntemleri
 • Uygulama Atölyesi

MET-Leader-022

IOSH Managing Safely

Kurumunuzdaki güvenlik kültürünü arttırmak, etkili yönetimini sağlamak, güvenlik ve sağlık performansını ölçmek ve verimliliği arttırmak için bölüm yöneticilerinize yönelik IOSH Managing Safely Eğitimi Modüllerimiz ile tanışın.

 • Güvenli Yönetme
 • Yöneticilerin Rol ve Sorumlulukları
 • Tehlikeleri Belirleme
 • Riskleri Değerlendirme
 • Kaza Olay Araştırmaları

MET-Leader-023

IOSH Working Safely

Rolünüz ne olursa olsun sektör farketmeksizin iş yerindeki herkesin güvenliğin ve sağlığın önemini anlaması gerekir. Güvenlik ve sağlığın temellerini öğrenmek isteyen tüm çalışanlara yönelik IOSH Working Safely Eğitimi Modüllerimiz ile tanışın.

 • Güvenli Çalışma
 • Tehlike ve Risk Farkındalığı
 • Güvenlik Performansının İyileştirilmesi

               MET HSE & WELLBEING CENTER EĞİTİM MODÜLLERİ

EĞİTİM KODU

TEKNİK VE OPERASYONEL EĞİTİMLER

MET-Operational-001

Yüksekte Çalışma Eğitimi

MET-Operational-002

Kimyasal Yönetimi Eğitimi

MET-Operational-003

İş İzinleri Eğitimi

MET-Operational-004

Vinçle Kaldırma ve Sapancılık Eğitimi

MET-Operational-005

Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi

MET-Operational-006

İskele Kurulumu ve Sökümü Eğitimi

MET-Operational-007

İskele Kontrolörlüğü Eğitimi

MET-Operational-008

Yaşam Hatları Kurulum Eğitimi

MET-Operational-009

Tasarım Aşamasında İş Güvenliği Eğitimi

MET-Operational-010

Tehlikeli Maddelerle Çalışma Eğitimi

MET-Operational-011

İnşaat Sahalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

MET-Operational-012

Enerji İzolasyonu – EKED Eğitimi

MET-Operational-013

Proses Güvenliği Eğitimi

MET-Operational-014

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

EĞİTİM KODU

SİSTEMSEL VE STANDART EĞİTİMLERİ

MET-System-001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

MET-System-002

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

MET-System-003

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

MET-System-004

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

MET-System-005

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

MET-System-006

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

MET-System-007

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı Uygulama Eğitimi

MET-System-008

Üst Yönetim için ISO 45001 Liderliği Eğitimi

MET-System-009

Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi (ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001)

MET-System-010

ISO 31000-ISO 31010 Risk Yönetimi ve Modelleme Eğitimi

               MET HSE & WELLBEING CENTER EĞİTİM MODÜLLERİ

EĞİTİM KODU

UYGULAMA ve DRAMA ATÖLYELERİ

MET-Workshop-001

Üst Yönetim için Liderlik Atölyesi

MET-Workshop-002

İletişim Atölyesi

MET-Workshop-003

EKED / LOTO Atölyesi

MET-Workshop-004

Liderlik Atölyesi

MET-Workshop-005

Davranış Atölyesi

MET-Workshop-006

Kriz Yönetimi Atölyesi

MET-Workshop-007

Kaza Olay Araştırma Atölyesi

MET-Workshop-008

Atık Yönetimi Atölyesi

MET-Workshop-009

Uygunsuzluk Yönetimi ve Geri Bildirim Atölyesi

EĞİTİM KODU

KURUMSAL WELLBEING EĞİTİMLERİ

MET-Well-001

Kurumsal Wellbeing ve Uygulama Eğitimi

MET-Well-002

Psikososyal Risk Değerlendirme ve Yönetimi Eğitimi

MET-Well-003

Psikososyal-Sosyal Ergonomi Eğitimi

MET-Well-004

Sağlığın iyileştirilmesi ve farkındalık eğitimi

MET-Well-005

Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitimi

MET-Well-006

Stres Yönetimi

MET-Well-007

Kurumsal Wellbeing Politikası ve Yönetim Programı Eğitimi

MET-Well-008

Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Kültürü

MET-Well-009

İş Etiği Eğitimi

MET-Well-010

Sağlık ve Güvenlikte Sosyal Sorumluluk Eğitimi

MET-Well-011

Bağımlılık

MET-Well-012

İşyerinde Psikososyal Faktörler

MET-Well-013

Sağlık Risk Değerlendirme Eğitimi