MET HSE & WELLBEING CENTER EĞİTİM MODÜLLERİ

EĞİTİM KODU

LİDERLİK / KÜLTÜREL DEĞİŞİM VE GELİŞİM EĞİTİMLERİ

MET-Leader-001

Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

MET-Leader-002

İş Sağlığı ve Güvenliği Liderlik Atölyesi

MET-Leader-003

Sağlık ve Güvenlikte İletişim ve Uygulama Atölyesi

MET-Leader-004

Çevre Liderliği Eğitimi

MET-Leader-005

Süpervizörler için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

MET-Leader-006

Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi Eğitimi

MET-Leader-007

Kaza Araştırma, Kriz Yönetimi ve Kök Neden Analizi Eğitimi

MET-Leader-008

Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitimi

MET-Leader-009

Ergonomi Eğitimi

MET-Leader-010

Ergonomi Risk Değerlendirme Eğitimi

MET-Leader-011

Elle Taşıma Risk Değerlendirme Eğitimi

MET-Leader-012

Güvenlik Kültürü ve Farkındalık Eğitimi

MET-Leader-013

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Atölyesi

MET-Leader-014

Kurumsal Wellbeing Eğitimi

MET-Leader-015

Risk Değerlendirme Prensipleri

MET-Leader-016

İş Hukuku ve Yasal Sorumluluklar Eğitimi

MET-Leader-017

Çalışan Aileleri için Sağlık ve Güvenlik Eğitimi

MET-Leader-018

IK için İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yönetsel Boyutu Eğitimi

MET-Leader-019

Çevre Yönetimi Eğitimi

MET-Leader-020

Sıfır Atık Proje ve Farkındalık Eğitimi

MET-Leader-021

Çevre Boyut Etki Değerlendirme Eğitimi

MET-Leader-022

IOSH Managing Safely

MET-Leader-023

IOSH Working Safely

               MET HSE & WELLBEING CENTER EĞİTİM MODÜLLERİ

EĞİTİM KODU

TEKNİK VE OPERASYONEL EĞİTİMLER

MET-Operational-001

Yüksekte Çalışma Eğitimi

MET-Operational-002

Kimyasal Yönetimi Eğitimi

MET-Operational-003

İş İzinleri Eğitimi

MET-Operational-004

Vinçle Kaldırma ve Sapancılık Eğitimi

MET-Operational-005

Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi

MET-Operational-006

İskele Kurulumu ve Sökümü Eğitimi

MET-Operational-007

İskele Kontrolörlüğü Eğitimi

MET-Operational-008

Yaşam Hatları Kurulum Eğitimi

MET-Operational-009

Tasarım Aşamasında İş Güvenliği Eğitimi

MET-Operational-010

Tehlikeli Maddelerle Çalışma Eğitimi

MET-Operational-011

İnşaat Sahalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

MET-Operational-012

Enerji İzolasyonu – EKED Eğitimi

MET-Operational-013

Proses Güvenliği Eğitimi

MET-Operational-014

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

EĞİTİM KODU

SİSTEMSEL VE STANDART EĞİTİMLERİ

MET-System-001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

MET-System-002

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

MET-System-003

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

MET-System-004

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

MET-System-005

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

MET-System-006

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

MET-System-007

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı Uygulama Eğitimi

MET-System-008

Üst Yönetim için ISO 45001 Liderliği Eğitimi

MET-System-009

Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi (ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001)

MET-System-010

ISO 31000-ISO 31010 Risk Yönetimi ve Modelleme Eğitimi

               MET HSE & WELLBEING CENTER EĞİTİM MODÜLLERİ

EĞİTİM KODU

UYGULAMA ve DRAMA ATÖLYELERİ

MET-Workshop-001

Üst Yönetim için Liderlik Atölyesi

MET-Workshop-002

İletişim Atölyesi

MET-Workshop-003

EKED / LOTO Atölyesi

MET-Workshop-004

Liderlik Atölyesi

MET-Workshop-005

Davranış Atölyesi

MET-Workshop-006

Kriz Yönetimi Atölyesi

MET-Workshop-007

Kaza Olay Araştırma Atölyesi

MET-Workshop-008

Atık Yönetimi Atölyesi

MET-Workshop-009

Uygunsuzluk Yönetimi ve Geri Bildirim Atölyesi

EĞİTİM KODU

KURUMSAL WELLBEING EĞİTİMLERİ

MET-Well-001

Kurumsal Wellbeing ve Uygulama Eğitimi

MET-Well-002

Psikososyal Risk Değerlendirme ve Yönetimi Eğitimi

MET-Well-003

Psikososyal-Sosyal Ergonomi Eğitimi

MET-Well-004

Sağlığın iyileştirilmesi ve farkındalık eğitimi

MET-Well-005

Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitimi

MET-Well-006

Stres Yönetimi

MET-Well-007

Kurumsal Wellbeing Politikası ve Yönetim Programı Eğitimi

MET-Well-008

Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Kültürü

MET-Well-009

İş Etiği Eğitimi

MET-Well-010

Sağlık ve Güvenlikte Sosyal Sorumluluk Eğitimi

MET-Well-011

Bağımlılık

MET-Well-012

İşyerinde Psikososyal Faktörler

MET-Well-013

Sağlık Risk Değerlendirme Eğitimi