Modern Kölelik

Sözleşmeler

Yayımlanma Tarihi

BM Sözleşmesi “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”, Madde 4 1984
BM Sözleşmesi “Başta Kadın ve Çocuk Ticaretini Önleme, Önleme ve Cezalandırma Protokolü” 2000
BM Sözleşmesi “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 2003
ILO  “Zorla Çalıştırma Sözleşmesi”, No: 29 1930
ILO “Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesi”, No: 105, Madde 1 1957
ILO “Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi”, No: 111 1958
ILO “Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi”, No: 182 1999
Avrupa Konseyi  “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” 1950
Avrupa Konseyi  “ İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi” 2000
Kanunlar Yayımlanma Tarihi
Birleşik Krallık Parlamentosu “Modern Kölelik Yasası” 2015
İngiltere “İnsan Hakları Yasası” 1998
İskoçya “İnsan Ticareti ve Sömürü Yasası” 2015
Kuzey İrlanda “İnsan Ticareti ve Sömürü Yasası” 2015
Resmi Gazete “ Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” 2003
Resmi Gazete “ Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”, Madde 48, 49, 55 2013
Resmi Gazete “İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik” 2016
Türk Ceza Kanunu “İnsan Ticareti Suçunun Cezası”, Madde 80 2006