Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi ve Psikososyal Risk Yönetimi

Dünyada her gün işe bağlı yaklaşık 3000 ölümlü olay meydana gelmektedir.

İş kazalarının ve olayların gerçekleşmesinde güvenli olmayan davranışların ciddi bir payı vardır.

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetiminde Hedef; çalışanların ve yönetimin sağlık ve güvenlik konularında güçlü ve zayıf yönlerine odaklanarak, mevcut durumun ortaya çıkarılması, gerekli iyileştirme çalışmalarının planlanması ve uygulanmasıdır.

 

“Davranış odaklı Sağlık ve Güvenlik” zaman alan ve üst yönetimin desteklemesi gereken bir uygulamadır. Davranış odaklı güvenlik yönetimi projeleri için hedef Kurallara uyumdan çok daha fazlasıdır ve  asıl hedef  sadece iş yeri için değil yaşam boyu “alışkanlık” haline gelmesidir.

Daha güvenli bir iş ortamı ve daha güvenli bir sosyal yaşam için farkındalığın arttırılması, kurallara uymanın neden gerekli olduğunun içselleştirilmesi, sağk ve güvenlik kurallarına uyumun sağlanması, olayların ve kazaların önlenmesi için Davranış odaklı Güvenlik Yönetimi Danışmanlık Projelerimiz ve Eğitim Modüllerimiz ile tanışın.

  • Sağlık ve Güvenlik Kültür Analizi ve Modellemesi
  • Kurum Demografik yapı analizi ve modellemesi
  • Davranış Odaklı Güvenlik Yönetim Sistemleri Kurulumu Proje Danışmanlık Hizmeti
  • Davranış Odaklı Güvenlik Uygulama Atölyesi
  • Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Eğitimi
  • Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi “Sosyal Sorumluluk” Proje Atölyesi