İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE “LİDERLİK”

Liderlik Motivasyonla, İşyerinde Liderlik İş Sağlığı ve Güvenliği ile başlar

Liderlik kavramını günlük hayatımızda çok sık duyarız. Basında, medyada, sosyal platformlarda, makalelerde ve dergilerde liderlik üzerine yapılmış haberler ve yazılmış pek çok yazı vardır. Liderlik nedir? Ne değildir? Kimler liderdir? Lider olunur mu yoksa doğulur mu? Bu sorular ve tartışmalar her zaman gündemde kalacaktır.

Benim sizlere aktaracağım konu ise “ İş Sağlığı ve Güvenliğinde Liderlik” olacak.  Çünkü Uluslararası kavramlar ve standartlar da artık iş sağlığı ve güvenliğine yönetici, işveren veya patron olarak değil liderlik yaklaşımı ile bakmaktadır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı çok yakın bir zaman içerisinde yerini ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına bırakıyor. ISO 45001 Üst düzey bir yapıda ve köklü değişiklikler içermektedir. Beklenen en önemli değişiklik ise “Liderlik” yaklaşımının benimsenmesi ve benimsetilmesi. Bu standart, İş Sağlığı ve Güvenliğinin tek bir kişi ve birime bırakılamayacak kadar değerli olduğu hissettiriyor ve tüm çalışanların katılımını/katkısını bekliyor. İş Sağlığı ve Güvenliğinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve sahiplenmesi hedeflenerek “Liderlik” ve “Farkındalık” maddeleri ile işverenlerden, yöneticilerden ve tüm çalışanlardan sürece katkı ve destek beklenmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartları 2015 yeni versiyonlarında da Liderlik ve taahhüt gösterme yaklaşımı bulunmaktadır.

İster şirket sahibi, ister yönetici, ister iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli veya çalışan olun fark etmez.  Göreviniz, unvanınız ve sorumluluklarınız ne olursa olsun “Liderlik” yaklaşımını benimsemek işyerlerinde farkındalık yaratacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Liderlik yaklaşımı;

 • Motivasyonu arttırmak, (Motivasyon insan doğasını anlamak demektir. Motivasyon bir şirketin varlığında ve başarısında zaruri bir faktördür ve öğrenilmesi şart olan bir yetenektir. Paranın en iyi motivasyon aracı olduğu söylentilerini unutun. İşyerlerinde  en önemli motivasyon araçlarından biri iş sağlığı ve güvenliğidir)
 • Tüm hareket, tutum ve yaklaşımlarıyla örnek teşkil etmek, ( Taahhütleri yerine getirmek, belirlenen kurallara uymak ve benimsemek)
 • Sadece işyeri değil sosyal hayatta da sağlık ve güvenlik kültürü yaklaşımını benimsemek,
 • Teşvik etmek,
 • Ödüllendirmek, takdir etmek ve çalışma arkadaşlarının yanında onurlandırmak,
 • Vizyon sahibi olmak,
 • Farkındalık yaratmak,
 • İlham vermek,
 • Gelişmeye ve yeniliklere açık olmak,
 • İyi bir dinleyici olmak ve tüm iletişim kanallarını açık tutmak,
 • Geri bildirimlere zamanında dönüş yapmak ve aksiyon almak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda kendini sürekli geliştirmek ve eğitimler almak /aldırmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sadece çalışanlara değil, çalışanların ailesine ve sosyal çevresine de katkıda bulunmak,