ISO 45001 ve Kriz Yönetimi Modellemesi

ISO 45001 ve Kriz Yönetimi Modellemesi / Online Eğitim

Kriz Yönetimlerinde ilgili taraf ihtiyaç ve beklentilerinin yönetilmesi, risk ve fırsat değerlendirme

Tarih: 20.04.2020

Saat: 13:00-13:45

Başvuru: info@methse.com