Psikososyal Risk Değerlendirme / Modelleme Eğitimi

Psikososyal Risk Değerlendirme / Modelleme Eğitimi

Saat: 21:00- 21:45

Online Eğitim 

Başvuru: info@methse.com